Thẻ: đo size giầy

  • do size giay

    Hướng dẫn đo size giày chính xác cho nam và nữ

    Hướng dẫn chọn size giày nam Bước 1 : Tạo khổ chân Sử dụng đôi tất bạn dự định mang kiểu giầy sắp mua, đo 2 bàn chân ,chọn giầy có cỡ bằng chân lớn hơn của bạn (nếu sai số giữa 2 bàn chân). Bạn ngồi xuống để tự đo khuôn chân của mình, đứng thẳng trên 2 chân, nhờ