Tag - Hợp tác và Tuyển dụng

Hợp tác và Tuyển dụng

Hợp tác và Tuyển dụng Kingdom Shoes Shop  mang đến đối tác: DOANH THU + KHÁCH HÀNG + LỢI ÍCH MARKETING CHI PHÍ = 0 HOẶC THẤP Cơ hội bán hàng doanh số đảm bảo. Chúng tôi bán sản phẩm – dịch vụ của bạn lên Kingdom Shoe với số lượng cam kết. Bạn biết chắc doanh số tối thiểu thu được. Được truyền miệng và Có khách hàng mới Sau mỗi sản phẩm hay dịch vụ được bán ra, bạn có lượng khách hàng mới tương ứng [...]